Vedrørende indberetning af renter.

Generelt:

Rente og restgæld er indberettet til Skat direkte og vil fremgå af servicebrevet.

Skulle revisorer eller andre ønske sig oplysningerne skal vi derfor henvise til servicebrevet fra Skat,
de fremsendte opkrævninger hvor på oplysningerne findes, eller vognmandens egen bogføring.

Skal Stjerne Finans A/S medvirke til fremskaffelse af de oplysninger der allerede er afgivet, vil der blive
beregnet gebyr i henhold til tidsforbrug.

Indberetning foregår på cpr. nr.

Der har været forespørgsler om Stjerne Finans A/S kan indberette på cvr. nr. da der fra 2013 i servicebrevet
skelnes mellem personlige og virkksomhedsrenter.

Da Stjerne Finans A/S ikke kan se hvordan et lån behandles i kundens regnskab indberetter Stjerne Finans A/S
på cpr. nr.

Det er herefter op til revisor ved selvangivelsen, at fordele renterne mellem cpr. og cvr. nr. således at der bliver
selvangivet korrekt.

Stjerne Finans A/S finansierer primært taxibiler, men finansierer ind i mellem også privatbiler m.v.

Der vil således ikke være "for lille" rentefradrag, da det er op til debitor eller dennes revisor at fordele renterne
korrekt.

Ændringer af praksis fra 2015.


Skat har fra og med 1. januar 2015 ændret måden på hvordan der skal indberettes renter.

Stjerne Finans A/S indberetter fremover renterne hvert kvartal til Skat, hvorefter de indberetede beløb formentligt
herefter vil fremgå af skattemappen. Den kvartalsvise indberetning har det formål for Skat, at Skat kan ændre
forskudsregistreringen løbende for at minimere restskat og tilbagebetaling af for meget betalt skat.

Den ny praksis betyder at Stjerne Finans A/S ikke fremover kan indberette stiftelsesprovisioner som rente, da en
lånoptagelse således vil forlede Skat til at tro der vil være fradragsberettiget stiftelsprovision i alle årets fremtidige
kvartaler.

Stjerne Finans A/S har hidtil haft aftale med Skat om at  stifelsesprovisionerne indberettedes sammen med renterne,
da Stjerne Finans A/S s udlån altid er aftalt til kortere løbetid end 24 mdr.

Fremover skal vognmændene selv  bogføre og fratrække stiftelsprovisionen i opgørelsen af den skattepligtige indtægt
ved udfærdigelse af årsregnskabet.