Indfrielse af lån 

Mange købere af vore kunders biler ønsker en sikkerhed i form af et brev/mail fra Stjerne Finans A/S om at bilen er fri og ubehæftet ved

indbetaling af et eller andet beløb en eller anden dag. Det er et stort arbejde for Stjerne Finans A/S og mange gange bliver beløbet

ikke betalt til tiden, hvorefter vi må diskutere med køber om et eventuelt rentespørgsmål.

Derfor er fremgangsmåden følgende:

Henvendelse skal ske  i form af mail * til stjernefinans@stjernefinans.dk  hvor følgende anføres.

Bilens registreringsnummer (hvis den er registreret)

Bilens stelnr.

Bilens nuværende ejers navn og adresse

Herefter kan forespørgslen foregå ved følgende spørgsmål:

Sletter i jeres pant såfremt der senest (dato) indbetales kr. (x) på jeres konto

Reg. nr. 2191 konto nr. 0349 861 763 hos Nordea Bank Danmark A/S?

Eller spørgsmålet kan lyde:

Oplys venligst et indfrielsesbeløb pr. (dato) og bekræft at i herefter sletter jeres pant?

Samtidig med forespørgslen indbetales forespørgselsgebyr

kr. 250 ** til vor konto

Reg nr. 2191 konto nr. 0349 861 763 hos Nordea bank Danmark A/S

Som reference skal vor kundes navn og dit navn fremgå.

Besvarelse vil normalt ske når vi har registreret gebyret.

Vi vil i første omgang indhente vor kundes tilladelse til udlevering af restgælds oplysningerne. Vi råder derfor dig til at have en aftale med sælger omkring restgælds forespørgsel.

Der gøres opmærksom på at vi kun kan besvare forespørgsler omkring vort eget pantebrev.

Er du kunde hos Stjerne Finans A/S kan du få oplysninger omkring omkostninger vedr. overførsel af sikkerheder ved at klikke her: 

Fremgangsmåden vil i øvrigt være den samme som ovenfor nævnt med undtagelse af, at du ikke skal betale gebyr.

* Vi ønsker mailforespørgsel, så vi kan besvare dig direkte. Så undgår vi misforståelser omkring mailadresser og hvem der skal have svar. Samtidig har vi  dit "visitkort" så vi ved hvem vi svarer.

Vi har ofte oplevet bilforhandlere der kontakter os på mobiltelefon  og mener at vi skal sende mail og fax og så bliver der oplyst forkerte kontaktadresser fordi bilforhandleren samtidig kører bil, hvorefter vi senere skal skældes ud og gentage vort arbejde. 

* * Nogen har svært ved at forstå at det er et arbejde  for os at udstede erklæringer, men det er et arbejde og derfor skal der betales gebyr herfor. Det er gratis at få de samme oplysninger på telefon. Derfor kun gebyret, såfremt du vil have svar på skrift.