Renteregulering
Stjerne Finans A/S hæver med virkning fra 1. september 2012 renten med 0,5%poient.
Begrundelsen sker ifølge Nordea som følge af dels den økonomiskue udvikling i Danmark og Europa, der fortsat er forbundet med usikkerhed, dels de stigende krav og omkostninger til kapital som finanssektoren møder.
Det vil stadig være muligt at kunne låne hos Stjerne Finans A/S til meget fornuftige priser.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Stjerne Finans A/S hæver med virkning fra 1. februar 2012 renten med 0,5%poient. Der er ikke så meget at forklare ud over at henvise til vedlagte artikel, som måske giver lidt forklaring.
Se artikel fra Ekstrabladet den 4 februar 2012  her.
Bemærk venligst at Stjerne Finans A/S ikke har hævet renten så meget som storbankerne i 2011. Derfor er Stjerne Finans A/S blevet mere konkurrencedygtig trods stigende priser.
Stjerne Finans A/S vil fortsat have mulighed for at udlåne til særdeles fordelagtige vilkår, se nedenfor.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Stjerne Finans A/S hæver med virkning fra 1. januar 2012 renten med 0,5%poient, da hovedbankerne og stort set alle banker har hævet renten igen. Vi har dog fortsat mulighed for at finansiere biler til helt ned til 6,5% i rente*
Der er ikke nogen direkte forklaring på denne seneste rentestigning ud ove,r at bankerne  ønsker dækning for øgede omkostninger. Om det så er tab på græske statsobligationer, tab på kunder eller lavere aktivitet er ikke meldt præcist ud.
Vi fornemmer en øget aktivitet, læser om bedre konjukturer i USA og andre gode tegn, som på et eller andet tidspunkt også kommer til Europa. Dette vil medføre yderligere rentestigninger, men modsvares af en større aktivitet til glæde for vores kunder i modsætning til den rentestigning vi ser i dag.
* med udbetaling på min 20% og gode økonomiske forhold.

..........................................................................................................................................................................................................

Stjerne Finans A/S hæver med virkning fra 1. oktober 2011 renten med  0,5% poient, da hovedbankerne og stort set alle banker har hævet renten.
Begrundelsen fra bankernes side til at hæve renten er øgede omkostninger som følge af de sidste bankkrak.
Situationen for jer låntagere er meget speciel, da det af mange medier fremgår af renten falder. Det gør den også på kreditforeningslån, medens renten på banklån stiger. Det er fordi bankerne skal have dækket de tab som finanskrisen har medført. Kreditforeningerne er ikke så hårdt ramt, men har også måtte øge tillægget, men ikke så meget som renten er faldet. Bankerne har derimod måtte øge tillægget til renten til mere end renten er faldet.
Det ses således en renteforskel på billigste kreditforeningslån og bankrenten på omkring 5 - 7 %poient.
Vi håber med tiden, at tillægget til renten som følge af tab reduceres, således at rentefaldet kan slå igennem til kunderne.

Bemærk venligst at Stjerne Finans A/S er i stand til at yde lån til meget fordelagtige priser i forhold til vores konkurrenter og vores rente kun kan reguleres i forhold til bankrenten. Vi har erfaringer for at nogle af vores konkurrenter kan sætte renten op og ned som de vil. Dette har betydet, at kunder der har fået "et godt tilbud" ganske kort tid herefter har kunne erfare, at renten er hævet  betydeligt, så det tilbud de accepterede ikke var så godt som forventet.